Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:
  • Przyspieszenie edukacyjne
   w szkole wiejskiej

   Projekt dofinansowany ze środków
   Unii Europejskiej w ramach
   Europejskiego Funduszu Społecznego
   oraz z budżetu państwa

   Logo   Projekt realizowany w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Związkiem Gmin Lubelszczyzny oraz Europejską Fundacją Społeczną Godne Życie.

   Oferta jest skierowana łącznie do 120 szkół wiejskich: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Każdej szkole biorącej udział w projekcie proponujemy dotację w wysokości około 20 000 PLN oraz wsparcie przy opracowaniu, wdrożeniu i rozliczeniu jej własnego programu rozwojowego. W ramach programu rozwojowego proponujemy udział w tworzeniu sieci współpracujących ze sobą szkół, która jest szansą aktywnego rozwoju każdej szkoły wiejskiej. Proponujemy modyfikację systemu nauczania całej szkoły w oparciu o najskuteczniejsze metody stosowane w zespołach wyrównawczych, takie jak: nauka osiągania samodzielności, odpowiedzialności i współodpowiedzialności oraz nauka i  organizacja pracy zespołowej. Takie podejście służyć może nie tylko wyrównywaniu deficytów jednostek dysfunkcyjnych, ale także osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów w pracy każdego ucznia.

   Chcemy także zaangażować uczniów w proces odkrycia i promowania istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczych z pobliskiej okolicy szkoły jak: pamiątki historyczne, zabytki, przyroda oraz ciekawe miejsca warte pokazania odwiedzającym nas gościom. Chcemy doprowadzić do powstania sieci szkół, w ramach której szkoły (np. poprzez biblioteki szkolne) mogłyby podjąć funkcje lokalnych centrów informacji kulturalnej i turystycznej, we współpracy z samorządem i innymi podmiotami z otoczenia szkoły.

   Planujemy wspólne internetowe centrum aktywnej komunikacji pomiędzy szkołami, jako miejsce wymiany kontaktów, wiedzy, doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw, integracji środowisk nauczycielskich czy uczniowskich, a także archiwum indywidualnych i zbiorowych dokonań w postaci bazy danych.

   Zapraszamy szkoły do realizacji jednego wspólnego projektu artystycznego, gdzie każdy - zarówno uczeń jak i nauczyciel - będzie mógł wnieść swój wkład, co poza satysfakcją z tworzenia wspólnego wartościowego dzieła umożliwi szkołom aktywny rozwój.


Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy