Aktualności

  • 25.04.2008
  • Program konferencji w dniu 29 kwietnia 2008 r.
  • Program spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r.


   Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie
    
   8.00 - 10.00    Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
   10.00 - 10:15    Powitanie
   10.15 – 10.30    Informacja o stanie realizacji projektu
   10.30 - 11:30    Informacje szkół na temat realizacji Programów Rozwojowych
   11.30 – 11:45    Przerwa kawowa
   11.45 – 12:30    Omówienie złożonych sprawozdań – najczęstsze błędy merytoryczne i finansowe; pytania i odpowiedzi
   12.30 – 13.15    Składanie i wstępna weryfikacja sprawozdań z realizacji programów rozwojowych
   13.15 – 14.00    Przerwa obiadowa
   14.00 – 15.00    Możliwość korygowania błędów formalnych w siedzibie Grantodawcy
   15.00 - 15.15    Przerwa kawowa
   15.15 – 15.30    Podsumowanie spotkania, komunikaty
   15.30 – 16.30    Konsultacje indywidualne
   16.30    Zakończenie spotkania

    

   Potwierdzenie przybycia na spotkanie osoby reprezentującej Państwa szkołę można dokonać drogą e-mailową na adres: szkoly@fundacja.org.pl lub telefonicznie pod numerem 0667660200, bądź u doradcy współpracującego z Państwa szkołą, podając imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2008 r.

   Z wyrazami szacunku


   Łukasz Bojarski
   Koordynator Projektu

  • wstecz