Aktualności

    • 09.02.2008
    • Udostępniliśmy narzędzie do sporządzenia tabeli 5 w sprawozdaniu finansowym
    • Od dziś dostępne jest w dziale "Moje dane" narzędzie "Sprawozdanie" prezentowane podczas konferencji 30 stycznia, pomocne przy sporzadzaniu zestawienia dokumentów finansowych na potrzeby sprawozdania.

      Zgodnie z informacją podaną podczas konferencji, tę część sprawozdania finansowego należy wykonać przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia.