Aktualności

  • 29.03.2008
  • Program spotkania w dniu 31 marca 2008 r.


  • Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie
    
   8.00 - 10.00    Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
   10.00 - 10:15    Powitanie
   10.15 – 10.30    Rozstrzygnięcie konkursu „Skarby na Bursztynowym Szlaku”. Wręczenie nagród
   10.30 - 11:30    Omówienie realizacji projektu
   11.30 – 11:45    Przerwa kawowa
   11.45 – 12:30    Omówienie procedury sprawdzania sprawozdań. Pytania i odpowiedzi
   12.30 – 13.15    Składanie i wstępna weryfikacja sprawozdań z realizacji programów rozwojowych
   13.15 - 13:30    Przerwa kawowa
   13.30 - 14:30    Składanie i wstępna weryfikacja sprawozdań z realizacji programów rozwojowych
   14.30 - 15.00    Przerwa obiadowa
   15.00 – 15.30    Podsumowanie spotkania, komunikaty
   15.30 – 16.30    Konsultacje indywidualne
   16.30    Zakończenie spotkania