Aktualności

  • 05.05.2008
  • Telefony kontaktowe
  • W związku z wyłączeniem większości telefonów projektowych, prosimy o kontaktowanie się w sprawach dotyczących sprawozdawczości poprzez nastepujące numery telefonów:

   667660200 - Sekretariat projektu

   667660201 - Koordynator projektu, Łukasz Bojarski

   667660202 - Zastępca koordynatora, Rafał Kuśmierczyk

   667660203 - Asystent Finansowy, Elżbieta Kargul-Giering

   667660204 - Księgowa, Halina Nowak