Aktualności

  • 05.12.2007
  • Konferencja dla koordnatorów szkolnych 12 grudnia
  • Szanowni Państwo!

   Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla reprezentantów szkół biorących udział w projekcie: „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Będzie ono poświęcone przedstawieniu zasad dokumentowania i rozliczania przekazanych Państwa szkołom dotacji oraz wyjaśnieniu wielu pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów realizowanych programów rozwojowych. Z tego powodu prosimy o przybycie koordynatorów szkolnych programów rozwojowych.

   Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2007 r. (środa) w siedzibie Fundacji Godne Życie przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie.

   Rejestrację uczestników spotkania rozpoczniemy od godz. 9.00. Przewidujemy posiłek i poczęstunek (kawa lub herbata) oraz zwrot kosztów podróży (do wysokości kosztu przejazdu publicznym środkiem transportu). Zakończenie spotkania planowane jest ok. godz. 15.30.

   Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie osoby reprezentującej Państwa szkołę, podając nam jej imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe najpóźniej do 11 grudnia 2007 r. drogą e-mailową na adres: szkoly@fundacja.org.pl lub telefonicznie pod numerem 0667660200, bądź u doradcy współpracującego z Państwa szkołą.

    

    

   Program spotkania w dniu 12 grudnia 2007 r.

   Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie

    

     9.00 - 10.00                 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)

   10.00 - 10:10                 Powitanie

   10.10 – 10.25                Informacja o stanie realizacji projektu

   10.25 - 11:30                 Zasady dokumentowania i rozliczania dotacji rozwojowych dla szkół (cz.1)

   11.30 – 11:45                Przerwa kawowa

   11.45 – 13:15                Zasady dokumentowania i rozliczania dotacji rozwojowych dla szkół (cz.2)

   13.15 - 13:30                 Przerwa kawowa

   13.30 - 14:30                 Pytania i odpowiedzi

   14.30 - 15.00                 Przerwa obiadowa

   15.00 – 15.30                Podsumowanie spotkania, komunikaty.

   15.30                            Zakończenie spotkania.

    

   Z wyrazami szacunku

   Koordynator Projektu

   Łukasz Bojarski

  • wstecz