Aktualności

    • 05.12.2007
    • Informacja dotycząca opisywania faktur
    • Szanowni Państwo!

      W związku z licznymi pytaniami na temat zasad opisywania faktur informujemy, że odpowiedź wraz z proponowanym wzorem opisu opublikujemy natychmiast po uzyskaniu informacji na temat akceptacji wzoru przez Biuro Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Odpowiedź powinniśmy uzyskać w dniu dzisiejszym.