Aktualności

  • 20.12.2007
  • Materiały z konferencji z dnia 12.12.2007
  • Szanowni Państwo!

   Zamieszczamy całość materiałów prezentowanych podczas konferencji w dniu 12.12.2007 r. Materiały zostały poprawione i uzupełnione o odpowiedzi na kwestie poruszane w pytaniach. Najpoważniejsze zmiany, w stosunku do druków, które były umieszczone w teczkach z materiałami konferencyjnymi, zostały zaznaczone kolorem zielonym.

   Ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji od Instytucji Wdrażającej na temat konieczności umieszczania na pierwszej stronie oryginału faktury adnotacji "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa", wymóg ten został usunięty z treści udostępnionej Państwu dokumentacji (nie jest wymagany).

   Informujemy jednocześnie, że prezentowane poniżej informacje mogą ulec zmianie, w przypadku otrzymania dodatkowych informacji od Instytucji Wdrażającej (MEN).

   Instrukcja dokumentowania działań instrukcja dokumentowania [plik .pdf]
   Prezentacja prezentacja [plik .ppt]
   Wzór opisu faktury opis faktury [plik .doc]
   Instrukcja do załącznika 4 instrukcja_zał.4 [plik .doc]
   Nota wewnętrzna - ZUS nota wewn.-zus [plik .doc]
   Nota wewnętrzna - podatek nota wewn.-podatek [plik .doc]

  • wstecz