Aktualności

  • 21.12.2007
  • Aneksy do umów o dofinansowanie już zostały wysłane
  • Szanowni Państwo!

   Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa za pośrednictwem poczty propozycję aneksu do umów o dofinansowanie programów rozwojowych, dzięki którym będą Państwo mogli sprawniej wydatkować środki przyznane w ramach dotacji. Treść aneksu znajdą Państwo w dziale Wzory dokumentów (dostępne po zalogowaniu).

   Podpisanie aneksu nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy nie zdecydują się Państwo na podpisanie aneksu, prosimy o odesłanie wszystkich wysłanych egzemplarzy.