Aktualności

  • 12.01.2008
  • Informacja na temat zgłoszonych skarbów
  • Szanowni Państwo!

   W konkursie "Skarby na Bursztynowym Szlaku" zostało zgłoszonych 1180 skarbów. Dziękujemy uczniom i nauczycielom wszystkich szkół, które biorą udział w konkursie za wysiłek włożony w ich zebranie i opracowanie.

   Niestety aż 203 zgłoszenia nie były zgodne z regulaminem, stąd do głosowania zostało dopuszczonych jedynie 977 skarbów. Szczegółowy podział na kategorie przedstawia poniższa tabela. Ponieważ zdarzyły sie sytuacje zgłoszenia przez jedną szkołę kilku skarbów w jednej kategorii, łączna liczba skarbów w niekórych kategoriach jest wyższa niż 120.

    

    

   Zgłoszone skarby z podziałem na kategorie

   Nazwa kategorii Liczba zgłoszonych skarbów Liczba skarbów dopuszczonych do głosowania
   Architektura 129 105
   Boże Narodzenie 110 92
   Dzieło sztuki 117 93
   Muzyka 110 84
   Pomnik przyrody 117 104
   Postać historyczna 116 103
   Postać żyjąca 117 103
   Punkt widokowy 124 97
   Specjalny 121 100
   Życie społeczne 117 96
   RAZEM 1180 977

    

  • wstecz