Aktualności

  • 15.01.2008
  • Program konferencji 16.01.2008 r.
  • Szanowni Państwo!

   Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla reprezentantów szkół biorących udział w projekcie: „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Będzie ono poświęcone przedstawieniu zasad sprawozdawczości merytorycznej oraz kwestiom monitoringu i ewaluacji działań.

   Spotkanie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2008 r. (środa) w siedzibie Fundacji Godne Życie przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie.

   Rejestrację uczestników spotkania rozpoczniemy od godz. 8.00. Przewidujemy posiłek i poczęstunek (kawa lub herbata) oraz zwrot kosztów podróży (do wysokości kosztu przejazdu publicznym środkiem transportu). Zakończenie spotkania planowane jest ok. godz. 16.30.

   Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie osoby reprezentującej Państwa szkołę drogą e-mailową na adres: szkoly@fundacja.org.pl lub telefonicznie pod numerem 0667660200, bądź u doradcy współpracującego z Państwa szkołą.

    
   Program spotkania w dniu 16 stycznia 2008 r.

   Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie

    

     8.00 - 10.00                 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)

   10.00 - 10:10                 Powitanie

   10.10 – 10.25                Informacja o stanie realizacji projektu

   10.25 - 11:30                 Instrukcja sporządzania sprawozdania merytorycznego

   11.30 – 11:45                Przerwa kawowa

   11.45 – 12:45                Podstawowe zasady monitoringu i ewaluacji zadań

   12.45 - 13.15                 Omówienie wyników monitoringu realizacji programów rozwojowych

   13.15 - 13:30                 Przerwa kawowa

   13.30 - 14:30                 Pytania i odpowiedzi

   14.30 - 15.00                 Przerwa obiadowa

   15.00 – 16.30                Ewaluacja i podsumowanie spotkania, komunikaty, konsultacje indywidualne

   16.30                               Zakończenie spotkania

    

   Z wyrazami szacunku

   Koordynator Projektu

   Łuasz Bojarski

  • wstecz