Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Aktualności

  • 17.01.2008
  • Ważne informacje dotyczące realizacji programów
  • W dniu 15.01.2008 r. otrzymaliśmy, w odpowiedzi na pisma z 12 i 14 grudnia
   2007 r., pismo z MEN informujące, co następuje:
   1. nie jest konieczne umieszczanie na pierwszej stronie oryginału faktur
   informacji na temat współfinansowania projektu ze środków EFS;
   2. kwota wydatków w programie sfinansowana przez uczniów, podobnie jak
   wydatki poniesione z budżetu własnego szkoły oraz rady rodziców, nie będzie
   stanowiła przychodu projektu.

  • wstecz
  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy