Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Aktualności

  • 21.01.2008
  • Zapraszamy na kolejne spotkanie dla koordynatorów
  • Szanowni Państwo!

   Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla reprezentantów szkół biorących udział w projekcie: „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Będzie ono poświęcone przedstawieniu mechanizmu wypełniania sprawozdania finansowego (załącznik 4) przy pomocy narzędzia informatycznego (generatora), omówieniu koniecznych załączników do sprawozdania  merytorycznego (dokumentacji działań) oraz wyjaśnieniu wielu pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów realizowanych programów rozwojowych. Prosimy o przybycie koordynatorów szkolnych programów rozwojowych lub – w zastępstwie – księgowych obsługujących programy.

   Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2008 r. (środa) w siedzibie Fundacji Godne Życie przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie.

   Rejestrację uczestników spotkania rozpoczniemy od godz. 8.00. Przewidujemy posiłek i poczęstunek kawą lub herbatą oraz zwrot kosztów podróży (do wysokości kosztu przejazdu publicznym środkiem transportu). W przypadku, gdy koszty transportu wzrosły w ostatnim czasie, prosimy o dostarczenie zaświadczenia od przewoźnika publicznego o rzeczywistych kosztach. Zakończenie spotkania planowane jest ok. godz. 16.30.

   Prosimy także, aby reprezentanci szkół przywieźli ze sobą kserokopie dokumentacji finansowej i merytorycznej programu, w celu oceny przez Fundację stopnia zaawansowania realizacji programów rozwojowych szkół i poprawności dokumentowania działań.

   Potwierdzenie przybycia na spotkanie osoby reprezentującej Państwa szkołę można dokonać drogą e-mailową na adres: szkoly@fundacja.org.pl, telefonicznie pod numerem 0667660200, bądź u doradcy współpracującego z Państwa szkołą, podając imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe najpóźniej do dnia 29 stycznia 2008 r.

   Z wyrazami szacunku


   Łukasz Bojarski
   Koordynator Projektu

    

   Program spotkania w dniu 30 stycznia 2008 r.

    

   Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie
   8.00 - 10.00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
   10.00 - 10:10 Powitanie
   10.10 – 10.25 Informacja o stanie realizacji projektu
   10.25 - 11:30 Mechanizm wypełniania sprawozdania finansowego (załącznika 4) przy pomocy generatora (cz.1)
   11.30 – 11:45 Przerwa kawowa
   11.45 – 12:30 Mechanizm wypełniania sprawozdania finansowego (załącznika 4) przy pomocy generatora (cz.2)
   12.30 – 13.15 Pytania i odpowiedzi
   13.15 - 13:30 Przerwa kawowa
   13.30 - 14:30 Omówienie wymaganych załączników do sprawozdania merytorycznego; pytania i odpowiedzi
   14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa
   15.00 – 15.30 Podsumowanie spotkania, komunikaty
   15.30 – 16.30 Konsultacje indywidualne
   16.30 Zakończenie spotkania

           

        
        
       
       
    
                  
                   
                   
                   
                  
                  
                               

    

    

  • wstecz
  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy