Aktualności

  • 28.01.2008
  • Materiały z konferencji 16 stycznia 2008 r.
  • Szanowni Państwo!

   Poniżej zamieszczamy materiały z konferencji, która odbyła sie 16 stycznia 2008 r. Materiały zostały uzupełnione o kwestie podnoszone w Państwa pytaniach. Zmiany zostały zaznaczone kolorem zielonym.

   Informujemy jednocześnie, że prezentowane poniżej informacje mogą ulec zmianie, w przypadku otrzymania dodatkowych informacji od Instytucji Wdrażającej (MEN).

   Instrukcja do sprawozdania merytorycznego instrukcja zał. 5 [plik.doc]

  • wstecz