Aktualności

  • 15.05.2007
  • Spotkanie przedstawicieli szkół
  • 14 maja 2007 r. w siedzibie Fundacji Godne Życie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej“.

   Spotkanie poświęcone było przedstawieniu wizji projektu, polegającej na sieciowaniu szkół oraz koncepcji zarysu programu rozwojowego dla szkoły.

   Projekt przedstawił prezes zarządu Fundacji Godne Życie - Tomasz Bojarski.

    

   Przemówienie P. dr hab. Krystyna Chałas

   Następnie głos zabrali przedstawiciele partnerów Fundacji Godne Życie: dr hab. Krystyna Chałas prof. KUL – Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyrektor biura Związku Gmin Lubelszczyzny Magdalena Komaniecka.

   Prezentacja szkół zakwalifikowanych do projektu zamknęła konferencję.