Aktualności

    • 17.02.2007
    • Informujemy, że w dniu 20 lutego 2007 upłynął termin przesyłania ankiet zgłoszeniowych drogą elektroniczną
    • Szkoły, które nadesłały do nas elektroniczne wersje ankiety zgłoszeniowej do projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej, informujemy, że w dniach 26-28 lutego 2007 zgłosi się do Państwa nasz doradca, w celu odbioru od Państwa podpisanej ankiety zgłoszeniowej. Prosimy o przygotowanie papierowej wersji ankiety, poprzez wydrukowanie jej najaktualniejszej wersji, następnie podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły (zazwyczaj Dyrektora szkoły) oraz opieczętowanie pieczęciami szkoły.

      Po zebraniu podpisanych ankiet odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która dokona ostatecznego wyboru szkół, które wezmą udział w projekcie. Lista szkół zakwalifikowanych do projektu będzie ogłoszona na stronie internetowej projektu.