Aktualności

    • 19.06.2007
    • Trzecie spotkanie przedstawicieli szkół
    • 19 czerwca 2007 r. w siedzibie Fundacji Godne Życie odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej“.

      Tematem spotkania było przedstawienie koncepcji warsztatów psychologicznych wzmacniających poczucie własnej wartości u uczniów, przedstawienie koncepcji "Bursztynowej Szkoły", Prezentacja dotychczas zgłoszonych do konkursu "Skarbów na Bursztynowym Szlaku". Podczas spotkania utworzone zostały grupy robocze szkół. Był również czas na spotkania indywidualne z doradcami. Poruszone zostały również niektóre szczegółowe zagadnienia dotyczące tworzenia budżetów programów rozwojowych przez szkoły.