Aktualności

  • 26.09.2007
  • Zapraszamy na konferencję 3 i 10 października

  • Szanowni Państwo!
      
       Serdecznie zapraszamy księgowe (księgowych), które (którzy) będą obsługiwać projekt w Państwa szkole.
       Spotkanie odbędzie się w dniu 3 października (środa) 2007 roku w siedzibie Fundacji Godne Życie przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie.
       Prosimy o przybycie jednego przedstawiciela w imieniu każdej szkoły. W przypadku, gdy jeden księgowy obsługuje większą liczbę szkół w danej gminie, prosimy o przybycie księgowego w imieniu jednej ze szkół, a w imieniu pozostałych szkół po jednej osobie, która będzie odpowiedzialna za rozliczanie projektu - tak aby każda szkoła była reprezentowana przynajmniej przez 1 osobę (może być kilka osób, jeżeli jest to wskazane). Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie jednej osoby reprezentującej Państwa szkołę podając nam jej imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe.
       Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9.00. Przewidziany jest poczęstunek kawą lub herbatą oraz obiad. Przewidujemy również zwrot kosztów podróży dla uczestników.
       

       Mamy przyjemność zaprosić reprezentanta Państwa szkoły na kolejne spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół zakwalifikowanych do naszego projektu pod tytułem: „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”.
      Spotkanie odbędzie się w dniu 10 października (środa) 2007 roku w siedzibie Fundacji Godne Życie przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie.
       Celem spotkania jest omówienie szczegółów umowy o dotację.
      Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie jednej osoby reprezentującej Państwa szkołę podając nam jej imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe.
      Rejestrację uczestników spotkania rozpoczniemy od godz. 8.00 rano. Przewidujemy posiłek i poczęstunek kawą lub herbatą oraz zwrot kosztów podróży (do wysokości kosztu przejazdu publicznym środkiem transportu). Zakończenie spotkania ok. godz. 16.00.
      Potwierdzenia obecności prosimy nadsyłać do 8 października 2007 r. na adres email: szkoly@fundacja.org.pl lub telefonicznie.