Aktualności

    • 17.10.2007
    • Udostępniono poprawioną wersję projektu umowy
    • UWAGA! W dniu 17 października 2007 udostępniona została druga, poprawiona wersja projektu umowy, zawierająca kilka korekt technicznych oraz merytorycznych, wprowadzonych po konsultacji z prawnikiem. Mamy nadzieję, że podniesie to czytelność umowy oraz ułatwi przebieg procesu jej zatwierdzania.

      Zachęcamy do pobierania aktualnej wersji projektu umowy (jest dostępna w tym samym miejscu, co wersja dotychczasowa, pod adresem http://www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl/?kat=91, dostępnym po zalogowaniu).