Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 0

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394
Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie
Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Wyszukiwanie

 • Nazwa skarbu
 • Szkola zglaszajaca
 • Kategoria
 • Miejscowosc
 • Data zgloszenia
Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Widok

 • Nazwa skarbuBudynek Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej
  Szkola zglaszajacaSP Wola Uhruska
  KategoriaArchitektura
  opis

  Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej powstała w roku szkolnym 1926/27 przez połączenie trzech jednakowych szkół, a mianowicie: szkoły w Bytyniu, Uhruska i w Woli Uhruskiej. Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Piotr Karbowski. Zajęcia szkolne odbywały się
  w wynajętym budynku w Woli Uhruskiej i w budynku szkolnym w Uhruska. W szkołach tych nauczano już za czasów Unii w języku polskim, a później wyłącznie po rosyjsku. Zdarzali się jednak nauczyciele, którzy pomimo zakazu uczyli języka polskiego.

              Szkoła w Woli Uhruskiej od 1926/27 r. była czteroklasowa, a później 5
  i 6 – cioklasowa. W roku szkolnym 1928/29 rozpoczęła się nauka w nowo powstałym, jednopiętrowym budynku szkolnym. Nauka odbywała się w trzech izbach lekcyjnych na pierwszym piętrze. Szóstego września 1928 roku budynek szkolny został oddany w całości do użytku, natomiast od 15 września rozpoczęła się systematyczna nauka.

  Niestety w czasie wojny, a dokładnie od 14 lutego 1940 roku budynek szkolny został przejęty przez niemiecka straż graniczną i jednocześnie szkoła zawiesiła swoją działalność. Wtedy też aresztowano kierowniczkę szkoły Panią Halinę Dargielewiczówną i nauczyciela Wincentego Kłosa.

  Następnie kierownictwo objął Pan Bronisław Aspras, który po długich staraniach uzyskał zezwolenie na otwarcie szkoły, lecz już w wynajętym budynku. Początkowo udało się zorganizować trzy klasy, a później cztery. Praca odbywała się w dwóch ciasnych izbach, gdzie dzieci siedziały po 3 – 4 w ławce. Wojna zniszczyła wszystko co mogło być cenne dla szkoły. Zginęły książki, pomoce dydaktyczne, zniszczono ławki i krzesła. Po wojnie zaczęto ponownie wyposażać szkołę w niezbędny sprzęt. Uprzątnięto bibliotekę i ze składek rodzicielskich zakupiono ksiązki. Przed rokiem  1972 przeprowadzono pierwszy remont szkoły oraz uzupełniono księgozbiór biblioteki.

  Lata 1972 -77 były trudnym okresem, ze względu na pogorszenie się sytuacji lokalowej wynikającej ze skierowania uczniów z najbliższych szkół do Zbiorczej Szkoły Gminnej, której od 1975 roku stała się Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej.

  Następnym etapem w dziejach szkoły była jej rozbudowa. Tym przedsięwzięciem zajął się ówczesny dyrektor szkoły mgr Jan Szewc. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Woli Uhruskiej zainstalował on w budynku wodę, dobudował zachodnie skrzydło i postawił budynki gospodarcze. W ten sposób powstał nowy obiekt zwiększający pojemność szkoły
  o sześć sal lekcyjnych. Jan Szewc wspominał o wielkiej pracy społecznej uczniów
  i nauczycieli przy rozbudowie szkoły i był ogromnie wdzięczny za poświęcenie
  i zaangażowanie.

              Kolejnym etapem rozbudowy szkoły była inwestycja pod nazwą „ Północne skrzydło szkoły”. W roku 1988 zrodziła się koncepcja budowy kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole, jednakże brak środków finansowych w oświacie nie pozwalał na jej realizację. Powstał wówczas Narodowy Czyn Pomocy Szkole (NCPS), który postanowił przeznaczyć zgromadzone środki na rozbudowę szkoły. W roku szkolnym 1989/90 dzięki funduszom NCPS, przy pomocy zakładów pracy tj. Huta Szkła „Nadbużanka”, SUR, GS
  „ Samopomoc Chłopska” wykonane zostały fundamenty i zgromadzono niezbędne materiały. Zimą 1990 roku funkcjonowało już centralne ogrzewanie, które pozwalało utrzymać normalną temperaturę w salach lekcyjnych. Ostatecznie dzięki dotacjom Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, czynom społecznym oraz pomocy Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej, jak też zakładów pracy, wszystkie roboty budowlane zostały zakończone przed
  1 września 1992 roku. Szkoła powiększona o 6 sal lekcyjnych w nowym skrzydle dysponuje mała salą do gimnastyki korekcyjnej, w której odbywają się między innymi zajęcia wychowania fizycznego klas młodszych. Uczniowie klas starszych korzystają z hali sportowej, której administratorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej.

  W budynku szkoły znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, ponadto biblioteka (dotychczas mieściła się w wynajętym lokalu), świetlica, archiwum, dwuizbowy pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego, magazynek podręczny na sprzęt, pomieszczenie sklepiku, radiowęzeł, pomieszczenie sprzątaczek, szatnia oraz toalety. Korytarze usytuowane są od strony zachodniej i północnej, natomiast sale lekcyjne od strony wschodniej i południowej. W związku z tym są to pomieszczenia słoneczne i suche. Budynek szkolny usytuowany jest w centralnym miejscu placu szkolnego
  o powierzchni ok. 1 hektara.

  Poza budynkiem szkoły znajdują się budynki gospodarcze i garaż oraz szkolna stołówka, która pozwala na organizację dożywiania dzieci i osób starszych.

  MiejscowoscWola Uhruska
  Mapa
  N ° E °
  Data zgloszenia2007-11-02
  Dostępny do głosowania0

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy