Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/site/modules/forms2.inc on line 1408

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394
Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie
Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Wyszukiwanie

 • Nazwa skarbu
 • Szkola zglaszajaca
 • Kategoria
 • Miejscowosc
 • Data zgloszenia
Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Warning: fopen(./_log/php.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /_cms/inc/tools.inc on line 392

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 393

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /_cms/inc/tools.inc on line 394

Widok

 • Nazwa skarbuPiotr Ściegienny
  Szkola zglaszajacaSP Głębokie
  KategoriaPostać historyczna
  opis

   

  3. ZNANA POSTAĆ HISTORYCZNA

  Ks. Piotr Ściegienny

   

      Piotr Ściegienny (ur. 31 stycznia 1801r. w Bilczy koło Kielc, zm. 6 listopada 1890r. w Lublinie) – ksiądz katolicki, polski działacz niepodległościowy i przywódca chłopski.

       Pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny. Po zakończeniu edukacji, mimo marzeń o kapłaństwie, musiał zarabiać na życie jako urzędnik i chłopski nauczyciel, co wpłynęło na jego późniejsza działalność społeczną. W 1827r. wstąpił do zakonu pijarów i w 1832r. otrzymał święcenia kapłańskie oraz został wikarym w Opolu.

       Po likwidacji szkoły opolskiej przeniesiono go w sierpniu 1833 roku jako wikarego do parafii w Wilkołazie, należącym do Ordynacji Zamojskiej. Okres popowstaniowy przyniósł ucisk narodowy w Królestwie. Szlachta zamykała się w kręgu swoich dworów, unikając miast. Stopniowo jednak zaczęły docierać do kraju zakazane pisma emigracyjne. Ksiądz Piotr Ściegienny od znajomych właścicieli ziemskich, Józefa i Władysława Jaszowskich, dostał przemycone do kraju pisma Lelewela, Mochnackiego, poezje Mickiewicza. Odtąd rozczytywał się w nich i starał się rozpowszechniać je wśród księży w okolicy. Zainteresował się programem chłopskim emigracji, szczególnie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Obserwacja ubogiego życia miejscowych chłopów oraz wspomnienia i kontakty z okolicami rodzinnymi rozbudziły w nim myśli o konieczności poprawy losu chłopów.
      Lubelszczyzna była w tym czasie terenem ożywionej działalności spiskowej. W 1838 roku w gimnazjum lubelskim powstało kółko uczniowskie, które korzystając z otrzymywanej nielegalnie literatury emigracyjnej organizowało zebrania dyskusyjne. W Lublinie drobne kółka tworzyli urzędnicy i młodzi prawnicy. Po powstaniu w 1840 r. Związku Narodu Polskiego zostały podporządkowane kółka prowincjonalne.

       Swoje poglądy rozpowszechniał w kopiowanych ręcznie broszurkach, które rozprowadzano wśród chłopstwa. Spod jego rąk wyszła „Złota książeczka” – streszczenie dziejów ludzkich, wyjaśniające przyczyny nierówności i ucisku narodowościowego na ziemiach polskich. Uchodzi tez za autora fałszywej bulli papieskiej pt. „List Ojca Świętego Grzegorza Papieża do rolników i rzemieślników”, która nawoływała chłopów polskich do walki zbrojnej o wolność (w rzeczywistości Papież Grzegorz XVI był zagorzałym przeciwnikiem wszelkich rewolucji). W latach 1842-1844 zorganizował konspiracyjny Związek Chłopski.

       Działalność propagandowa ks. Ściegiennego rozwinęła się głównie w latach 1840 - 1844. Początkowo środowiska duchownych i szlachty nie podzielały jego radykalizmu. Pewne sukcesy osiągnął ks. Ściegienny w kontaktach z dzierżawcami, szczególnie z Piaseckim, dzierżawcą Kłodnicy Dolnej Augustem Rychterem, rządcą Ratoszyna Sewerynem Sawickim, dzierżawcą Nieszawy - wiążące się ich udziałem w organizacji spiskowej.
  Agitacją wśród chłopów rozpoczął ks. Ściegienny w Wilkołazie, gdzie miał dwóch braci i szwagra. Dominik i Karol przepisywali mu „Książeczkę" i „List", a Dominik nawet czytywał chłopom wilkołaskim. Nieśmiałe próby propagandowe nie odniosły jednak pożądanych wyników, gdyż chłopi wilkołascy nie przejawiali skłonności do wystąpień.

      W 1846 r., po długim śledztwie, Piotr Ściegienny został skazany na śmierć i wyłączony ze stanu duchownego. W ostatniej chwili przed egzekucją został jednak dostarczony carski akt łaski, zamieniający karę śmierci na chłostę i bezterminową katorgę, co, według świadków, spotkało się z wyraźnym sprzeciwem ze strony samego skazańca. Został zesłany do kopalni w Nerczyńsku.

      Piotr Ściegienny wrócił do Polski z Sybiru w 1871 r. Udało mu się odzyskać utracone godności kapłańskie. Wiodąc ubogie życie na utrzymaniu rodziny, dożył 89 lat. Pochowany został na cmentarzu katolickim w Lublinie przy ulicy Lipowej.

      Przy grobie Piotra Ściegiennego w okresie międzywojennym kończyły się manifestacje robotnicze i pochody z okazji 1 maja. Po długiej przerwie tradycja ta została wznowiona około 1998 r. przez regionalne struktury Unii Pracy i Polskiej Partii Socjalistycznej.

      Na froncie pionowej płyty nagrobnej widnieje napis:

  KS. PIOTR ŚCIEGIENNY

   

  BOJOWNIK O PRAWA LUDU POLSKIEGO

   

  1800-1890

   

                                     KAPŁANOWI – DEMOKRACIE

   

      zaś na pomniku została umieszczona płyta, na której wyryto:

   

   

  WIELKIEMU POLAKOWI

  PIOTROWI ŚCIEGIENNEMU

  W SETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

                                    SPOŁECZEŃSTWO LUBLINA.

      Za trudy życia i chęć niesienia pomocy pokrzywdzonym otrzymał najcenniejszą zapłatę: pozostał w ludowej pamięci, przeszedł do ludowego folkloru i ludowej pieśni.

  Miejscowosc
  Mapa
  N ° E °
  Data zgloszenia2007-06-11
  Dostępny do głosowania0

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy