Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Inne dotacje

  • Konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub"
  • Konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub"

   Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła nabór wniosków do programu "Nasza Świetlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem.
   W ramach realizowanego działania wnioskodawca obowiązany jest zapewnić stały i bezpłatny dostęp do Internetu, podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej), możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych, możliwość odrabiania lekcji, możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu, możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa) oraz możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.
   Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie organizacje pozarządowe, posiadające siedzibę w miejscowości/ gminie, na terenie której projekt będzie realizowany, jednakże sam projekt nie może być zlokalizowany w miejscowości, będącej siedzibą gminy.
   Dofinansowane projekty nie powinny trwać krócej niż 12 miesięcy, mogą rozpocząć się najwcześniej w lutym 2008 roku.
   Organizacja startująca w konkursie może ubiegać się o dotację tylko dla jednej świetlicy i złożyć tylko jeden wniosek.
   W ramach konkursu udzielane będą dotacje w wysokości od 5 do 20 tys. zł.
   Wnioski można składać do 15 listopada 2007 roku.

   Więcej informacji: http://www.fww.org.pl/polski/swietlice/NS%20III/ogloszenie.htm

  • Wersja do druku
  • Lublin. Bezpłatne szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego
  • Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - English Teaching (ET), zaprasza nauczycieli języka angielskiego ze szkół publicznych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na bezpłatne szkolenia w zakresie nowoczesnych metod nauczania - TEACHING ENGLISH TEACHERS. Zajęcia odbędą się w okresie od października do grudnia 2007 w Lublinie oraz innych miejscach.

   Fundacja NIDA zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg. Jedynie koszty dojazdu uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

   Uczestnicy szkoleń, na zakończenie otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

   Zapraszamy do udziału zarówno nauczycieli, którzy już uczestniczyli w szkoleniach weekendowych Programu ET, jak i osoby, które po raz pierwszy stykają się z Programem.

   Zaplanowaliśmy 7 szkoleń w okresie od października do grudnia 2007 r., w tym dwa w Lublinie: 26 - 28 października (zgłoszenia do 17 X) oraz 14 - 16 grudnia (zgłoszenia do 22 XI).

   Każdy nauczyciel może wziąć udział w dwóch szkoleniach.

   Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową na karcie zgłoszeniowej, którą należy pobrać ze strony www.englishteaching.org.pl

   Na stronie www.englishteaching.org.pl można znaleźć również harmonogramy tematyczne poszczególnych szkoleń oraz pozostałe informacje o Programie English Teaching.

   Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonując do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA:
   tel. (89) 625 36 51. Informacji udzielają: Justyna Kowalczyk i Anna Krzyżak.

  • Wersja do druku
  • Konkurs na projekt związany z elektrycznością
  • Z dniem 1 października 2007 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Schneider Electric Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na projekt związany z:

   • Popularyzacją edukacji technicznej wśród młodzieży, w tym zwłaszcza kierunków elektrotechnicznych.
   • Rozwijaniem zainteresowań technicznych wśród młodzieży, w tym w szczególności aspektów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej.

   Celem konkursu jest:

   • Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez promowanie studiów technicznych na wydziałach elektrycznych.
   • Złamanie stereotypu o studiowaniu kobiet na wydziałach technicznych i późniejszej pracy jako elektryk.
   • Promocja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.
   • Promowanie idei oszczędzania energii elektrycznej.

   Do udziału w konkursie zapraszamy dwu lub trzyosobowe zespoły żeńskie oraz dwu lub trzyosobowe zespoły męskie, uczennice oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 15 – 19 lat.

   Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 grudnia 2007 roku, na adres:

   Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
   Ul. Iłżecka 24
   02-135 Warszawa
   Z dopiskiem „Konkurs”

   przesłać samodzielnie zaprojektowany i wykonany projekt składający się z części praktycznej (zaprojektowany układ) oraz teoretycznej (opis wykonania i zastosowania układu) z następujących dziedzin:

   • Alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej.
   • Oszczędność energii elektrycznej.
   • Urządzenia elektryczne codziennego użytku.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2008 roku.

   Komisja konkursowa, w skład której wejdą osoby reprezentujące Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Firmę Schneider Electric, wybierze 10 prac (5 – drużyn dziewcząt i 5 drużyn chłopców), a ich autorki/autorzy zostaną zaproszeni na prezentację swoich pomysłów. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, a koszty przyjazdu zostaną pokryte przez organizatorów. Podczas spotkania zostaną wyłonione najciekawsze prace, a ich autorki/autorzy otrzymają:

   • I nagroda: po 2500 zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • II nagroda: po 1500 zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • III nagroda: po 1000zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • Wyróżnienia: po 500 zł dla 2 drużyn żeńskich i 2 drużyn męskich

   Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z biurem Polskiej Fundacji i Młodzieży pod numerem telefonu 022 826 10 16 lub pod adresem mailowym: b.sulek@pcyf.org.pl.

  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy