Dokumentacja konkursowa MEN 8/2.1a/2006 "Dotacje dla szkół"