Pytania i odpowiedzi (FAQ)

  • Co należy wpisywać w generatorze w pola "brutto" i "netto" w przypadku rachunku do umowy?
  • Pola brutto i netto w generatorze sprawozdania finansowego
   odnoszą się do faktury VAT (podatku VAT), a nie do "płac brutto" lub "płac netto". W
   wypadku rozliczania kosztów płac należy powtórzyć w obu kolumnach (brutto i
   netto) tę samą kwotę, będącą sumą kosztów płac na danym stanowisku
   dotyczących pracownika i pracodawcy (płaca brutto-brutto).