Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
  • Login:
  • Haslo:

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

    • Czy na fakturze należy wpisywać nazwę projektu?
    • Nie, w treści faktury nie ma konieczności wpisywania nazwy projektu, a jedynie nazwy zakupionego towaru/wykonanej usługi w brzmieniu zgodym z zapisem w budżecie programu rozwojowego. Faktura powinna być natomiast opisana na odwrocie, zaś w przypadku faktur za usługi zewnętrzne szkoła będzie zobowiązana do załączenia w momencie składnia sprawozdania kopii umowy z wykonawcą usługi.

    • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy