Pytania i odpowiedzi (FAQ)

    • Czy na fakturze należy wpisywać nazwę projektu?
    • Nie, w treści faktury nie ma konieczności wpisywania nazwy projektu, a jedynie nazwy zakupionego towaru/wykonanej usługi w brzmieniu zgodym z zapisem w budżecie programu rozwojowego. Faktura powinna być natomiast opisana na odwrocie, zaś w przypadku faktur za usługi zewnętrzne szkoła będzie zobowiązana do załączenia w momencie składnia sprawozdania kopii umowy z wykonawcą usługi.