Pytania i odpowiedzi (FAQ)

    • Na jaki okres/od kiedy powinna być zawarta umowa z osobą prowadzącą zajęcia w ramach programu rozwojowego (umowa-zlecenie)?
    • Okres zatrudnienia osoby realizującej zadania w Państwa programach rozwojowych jest powiązany z harmonogramem działań i budżetem. Np. jeśli określili Państwo, że okres wdrażania programu rozpocznie się od 10 września 2007 r. i będzie trwał do 31 marca 2008 r., zaś przy wynagrodzeniu osoby jako jednostka w budżecie został podany "projekt", to osoba ta powinna mieć wpisane w umowie zatrudnienie za cały ten okres. Podobnie, jeśli zawierają Państwo umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych, opiekę podczas wycieczki itp. to umowa musi dotyczyć okresu realizacji konkretnego zadania wypełnianego przez zatrudnianą osobę.