Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

 • Nazwa skarbu
 • Szkola zglaszajaca
 • Kategoria
 • Miejscowosc
 • Data zgloszenia
Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Widok

 • Nazwa skarbuSzlak cerkiewek
  Przyznaj  
  Szkola zglaszajacaGIM Dołhobyczów
  KategoriaSuper-skarb
  opis

  SZLAK CERKIEWEK

  Przed II wojną światową tereny gminy Dołhobyczów zamieszkiwała ludność różnych narodowości: Żydzi, Ukraińcy, Polacy. W samym Dołhobyczowie mieszkało 729 Polaków, 376 Ukraińców i 61 Żydów, a w Oszczowie: 840 Polaków, 144 Ukraińców i 7 Żydów. Dlatego na tych terenach znajdują się zarówno kościoły, jak i cerkwie zarówno prawosławne jak i greko-katolickie. Na różnorodność tych ostatnich wpływ miało również to, że południowe tereny gminy znajdowały się w zaborze austriackim, zaś północne w zaborze rosyjskim.

  Do najciekawszych zabytków szlaku cerkiewek lub w jego pobliżu zaliczyć należy cerkwie prawosławne i greko-katolickie z XIX i początku XX wieku w miejscowościach: Liski, Chłopiatyn, Myców, Dłużniów, Sulimów, Dołhobyczów, zabytkowe kościoły w Dołhobyczowie, Oszczowie i Żniatynie, a także dwory i pałace w Dołhobyczowie, Oszczowie i Gołębiu. Malowniczo położone wśród zieleni, na wzgórzach obiekty fascynują i wywierają duże wrażenie ciekawą i niespotykaną w innych regionach Polski architekturą.

  Wędrówka szlakiem cerkiewek

  Wędrówkę szlakiem cerkiewek rozpoczynamy w Dołhobyczowie. W 1910 roku wzniesiono tutaj cerkiew prawosławną p.w. Św. Szymona Słupnika w stylu rusko-bizantyjaskim. Na zwenątrz można podziwiać niespotykaną architekturę i elewacje, natomiast wewnątrz znajdują się wspaniałe freski. Cerkiew jest obecnie nieczynna gdyż odbywają się prace renowacyjne.

  Fot. Cerkiew w Dołhobyczowie

  Podążając dalej na południe trafimy do miejscowości Sulimów. We wsi znajduje się drewniana cerkiew krekokatolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty wzniesiona w roku 1867. Około roku 1875 została ona zamieniona na cerkiew prawosławną, a po roku 1945 rekoncyliowana. Obecnie służy ona jako kościół filialny parafii w Hulczu.

  Jadąc dalej w kierunku południowym trafimy do miejscowości Hulcze. Skręcając na skrzyżowaniu w lewo poprzez m. Chochłów dojedziemy do Dłużniowa. Przy drodze, na skrzyżowaniu do nieistniejącej wsi Winniki można obejrzeć charakterystyczny krzyż bruśnieński, który przez miejscową ludność nazwany został "Białym Krzyżem". W Dłużniowie, na wyniosłym wzgórzu pośród starych drzew znajduje się jedna z największych cerkwi drewnianych w Polsce. Jest to cerkiew drewniana, trójdzielona, z których każda część jest przykryta kopułami zakończonymi latarnicami. Świątynia pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego została wzniesiona ok. roku 1882. Obecnie cerkiew jest odremontowana i znajduje się tu kościół filialny parafii rzymsko-katolickiej w Żniatynie.

   

  Fot. Trzykopułowa cerkiew w Dłużniowie

   Przemieszczając się dalej dojedziemy do miejscowości Chłopiatyn. Miejscowość położona jest na pólnocno-zachodnim skraju Grzędy Sokalskiej. Tutaj w roku 1863 wzniesiono drewnianą cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego - obecnie pełniącą rolę kościoła. Obiekt ma drewnianą konstrukcję zrębową wykonaną z zachowaniem tradycji budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz znajdują się dobrze zachowane polichromie o charakterze rokokowo-ludowym, wykonane po roku 1864. Ołtarz główny kryje się za ikonostasem, bogato zdobiony ikonami świętych. Również ikony znajdują się w ołtarzach bocznych. Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica. Zabytek położony jest malowniczo pośrodku wsi przy skrzyżowaniu z drogą do Mycowa.

   

  Fot. Cerkiew w Chłopiatynie

  Fot. Ikonostas chłopiatyńskiej cerkwi

  W Mycowie także znajduje się drewniana cerkiewka kreko-katolicka pw. Św. Mikołaja wzniesiona w 1865 r., a rozbudowana w 1885 r. Po zakończeniu działań wojennych nie była ona używana. Obecnie cerkiew jest uprzątnięta i częściowo odnowiona przez miejscową ludność. Na cmentarzu przycerkiewnym znajduje się klasycystyczny nagrobek Ignacego Głowackiego z 1825 r. w kształcie obelisku z postacią geniusza. W części północno-wschodniej miejscowości jest cmentarz z kaplicą grobową Hulimków - właścicieli majątku Myców wzniesiona w 1900 roku wg projektu Władysława Sadłowskiego

   

  Fot. Cerkiew w Mycowie

  Fot. Kaplica Hulimków

  Z Mycowa, polną drogą, można dojechać do miejscowości Wyżłów. Miejscowość ta jest wsią, która w chwili obecnej nie jest zamieszkała na stałe. Wieś jest wyludniona, a pojedynczy mieszkańcy wracają jedynie na okres lata. W północnej części wsi znajduje się ciekawa cerkiew pw. Św. Mikołaja o konstrukcji murowano-drewnianej. Wewnątrz znajduje się XVIII wieczny ołtarz, carskie wrota z ikonostasem - ikony Św. Archaniołów Gabriela i Michała, ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Chystusa Pantokratora. W chwili obecnej cerkiew jest nieużywana.

   

  Fot. Murowano-drewniana cerkiew w Wyżłowie

   Ostatnim etapem trasy szlaku cerkiewek w gminie Dołhobyczów jest wieś Liski Waręskie. Tutaj w 1872 r. z fundacji Jana Krzyżanowskiego wzniesiono cerkiew greko-katolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela, która obecnie pełni funkcję kościoła Filialnego parafii rzymsko-katolickiej w Przewodowie.

  Jest to budowla trójdzielna o konstrukcji wieńcowej, z zadaszeniami dookoła prócz ściany frontowej. Babiniec, nawa i prezbiterium przykryte są ośmiopołaciowymi kopułami. Babiniec jest położony na planie prostokąta a nawa na planie kwadratu, która dalej przechodzi w prezbiterium. Z obu stron prezbiterium były zakrystie, z których północną rozebrano w 1981 r.

  Fot. Cerkiew w Liskach Waręskich

   

  Zapraszamy wszystkich miłośników pięknych krajobrazów i ginącej architektury wschodnich kresów do odwiedzenia naszej gminy.

   

  MiejscowoscGmina Dołhobyczów
  Mapa
  N ° E °
  Data zgloszenia2007-12-14
  Dostępny do głosowania1

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy