Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

 • Nazwa skarbu
 • Szkola zglaszajaca
 • Kategoria
 • Miejscowosc
 • Data zgloszenia
Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Widok

 • Nazwa skarbuPodworski park krajobrazowy w Krzesimowie
  Przyznaj  
  Szkola zglaszajacaSP Krzesimów
  KategoriaSuper-skarb
  opis

      Park krajobrazowy należy do zespołu dworsko – parkowego w Krzesimowie. Został założony w stylu angielskim, który polegał na efektownym powiązaniu z naturalnym krajobrazem znajdujących się tu stawów, kanałów i wnętrz ogrodowych.

  Dąb czerwony jesienią

      Za czasów swojej świetności był jednym z najpiękniejszych parków wiejskich Lubelszczyzny. O starej tradycji założenia tego parku świadczą dość dobrze zachowane szpalery lip i grabów oraz aleje drzew i altany.

       Lipa drobnolistna                                   Altana pięciu dębów 

       

       rys. Karolina Piekarczyk, ucz. kl. IV  

      W parku roślinność reprezentowana jest przez 37 gatunków drzew, z których najliczniej występują: dęby, graby, lipy, świerki, olchy, topole, klony wierzby i jesiony. Są one w zróżnicowanym wieku, od kilku do ponad 250 lat. Najstarszym drzewem parkowym jest dąb szypułkowy o obwodzie 510 cm,  którego wiek oszacowano na 425 lat.

    Llpa drobnolistna

    

  Dąb czerwony, rys. Dominik Nowak, ucz. kl. V   

    

      Lipy drobnolistne, rys. Ania Woźniak, kl. V              Dąb szypułkowy

  Park - mapa, oprac. Klub 4H "Promyk"

  Osoba zgłaszająca skarb
  Kamil Matys, ucz. kl. V

   

  MiejscowoscKrzesimów
  Mapa
  N ° E °
  Data zgloszenia2007-10-04
  Dostępny do głosowania1

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy