Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

 • Nazwa skarbu
 • Szkola zglaszajaca
 • Kategoria
 • Miejscowosc
 • Data zgloszenia
Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Widok

 • Nazwa skarbuRezerwat Stawska Góra
  Szkola zglaszajacaSP Czułczyce
  KategoriaPomnik przyrody
  opis

  Rezerwat florystyczno-stepowy "Stawska Góra" został utworzony w 1956 r. na powierzchni 4,00 hektarów. Jest położony na wierzchowinie bocznej kulminacji Góry Czubatki na obszarze Pagórów Chełmskich. Podłoże węglanowe oraz położenie na oświetlonym zboczu pozwoliło na zachowanie rzadkiej flory i fauny. Środkowa część rezerwatu pokryta jest przez głębokie, nawet półtorametrowe leje. Są to pozostałości po niemieckich pociskach artyleryjskich. W czasie II wojny światowej obszar Stawskiej Góry wykorzystywany był na poligon wojskowy. Na obszarze rezerwatu występuje roślinność stepowa z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Stwierdzono występowanie 216 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 30 należy do niezwykle rzadkich. Z gatunków roślin objętych całkowitą ochroną występują: dziewięćsił popłocholistny, dziewięćsił bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatow, orlik pospolity, wisienka stepowa (zwana wiśnią karłowatą), a z objętych częściową: pierwiosnka lekarska oraz krzewy kaliny koralowej i kruszyny pospolitej. Występujące w rezerwacie gatunki dziewięćsił popłocholistny, wiśnia karłowata i starzec cienisty są wpisane do "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin". Najbardziej znaną rośliną rezerwatu jest dziewięćsił popłocholistny występujący jeszczew 3 miejscach w Polsce (Rogów na Zamojszczyźnie oraz okolice Pińczowa i Miechowa). Roślina umieszczona jest w godleTowarzystwa Botanicznego oraz na odznace "Turysta-Przyrodnik". Na Stawskiej Górze został odkryty przez Marię Hemplówną (1834 - 1904), uczestniczkę powstania styczniowego oraz wybitnego botanika i etnografa (współpracowała ze znanym etnografem Oskarem Kolbergiem). Odkrycia dokonała 8 sierpnia 1880 r. Wówczas dziewięćsił był jeszcze nieznaną rośliną. Maria Hemplówna na powierzchni ok. 20 morgów stwierdził istnienie 600 egzemplarzytego unikatowego gatunku i wyniki swoich badań opublikowała w czasopismach "Wszechświat", "Pamiętnik Fizjograficzny" i "Przyroda i Przemysł". Dziewięćsił popłocholistny jest niezwykle ciekawą rośliną. W pogodne i słoneczne dni łuski okrywy kwiatostanowej rozchylają się ukazując kwiaty. Błyszczące wewnętrzne łuski zwabiają owady, które dokonują zapylenia. Gdy pada deszcz, kwiat zamyka się. Nasiona opatrzone są delikatnym puchem i z trudnością wnikają w głąb gleby. W naturalnych warunkach tego zabiegu dokonywały kopyta pasących się na murawie stepowej zwierząt. Kiełkujące nasiona napotykają jeszcze jedną trudność - do rozwoju wymagają pełnego oświetlenia. Dziewięćsił zakwita tylko raz w ciągu swojego życia - po 15 latach i następnie ginie. W rezerwacie "Stawska Góra" w 1944 r. stwierdzono ok. 1700 okazów. Innym ciekawym i zagrożonym gatunkiem jest wiśnia karłowata. Jest to krzew osiągający wysokość 1 metra. W Polsce występuje na Wyżynie Lubelskiej, w okolicach Przemyśla i Torunia. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wiśnia pospolita, która tworzy z wiśnią karłowatą płodne mieszańce. Trzecim zagrożonym gatunkiem, który występuje w rezerwacie jest starzec cienisty, którego stanowiska można spotkać w Tatrach, na chełmskich torfowiskach węglanowych oraz na Białej Górze koło Tomaszowa Lubelskiego. Roślina w okolicach Chełma osiąga180 cm wysokości. Spośród występujących w rezerwacie bardzo licznych gatunków owadów 5 gatunków jest prawnie chronionych, a 27 gatunków rzadko występujących jest wpisanych na ?Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce? ilość zwierząt bezkręgowych jest niezwykle znaczna. Dotyczy to szczególnie motyli, których łącznie stwierdzono 331 gatunków. Do chronionych kręgowców zalicza się ropuchę paskówkę i liczne gatunki ptaków.

  Miejscowoscgm. Sawin
  Mapa
  N ° E °
  Data zgloszenia2007-05-07
  Dostępny do głosowania0

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy