Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

    • 1. Program Operacyjny SPO RZL
    • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  - dokument stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743).

      Acrobat Reader pobierz plik w formacie .pdf