Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

    • 2. Uzupełnienie Programu SPO RZL
    • Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Wersja scalona, uwzględniająca zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 360).

      Acrobat Reader pobierz plik w formacie .pdf