Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  • 4. Wytyczne SPO RZL
  • Wytyczne dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL – dokument przygotowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - wersja nr 10 z lutego 2007 r.

   pobierz plik .rar

  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy