Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

    • 4. Wytyczne SPO RZL
    • Wytyczne dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL – dokument przygotowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - wersja nr 10 z lutego 2007 r.

      pobierz plik .rar