Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  • Dokumenty podstawowe przy realizacji programów rozwojowych
  • Szanowni Państwo,

   Poniżej udostępniamy zbiór dokumentów stanowiących istotną część obowiązującej podstawy prawnej przy realizacji projektów - programów rozwojowych - w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej", który realizowany jest w ramach SPO RZL priorytet 2, działanie 2.1 schemat a) (w skrócie "SPO RZL 2.1a")

   Z dokumentami tymi obowiązkowo muszą zapoznać się dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy programów rozwojowych, którzy będą wyznaczeni do koordynowania projektów. Oświadczenie o znajomości treści tych dokumentów będzie stanowiło jeden z elementów podpisywanych umów (zgodnie z zasadami przyjętymi przy realizacji programów finansowanych w ramach SPO RZL).

   Wskazane jest również, aby osoba odpowiedzialna za przygotowywanie projektu programu rozwojowego (w szczególności budżetu) oraz osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczanie projektu zapoznała się przynajmniej z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach SPO RZL.

   Zalecamy również, aby osoba odpowiedzialna za promocję projektu, w szczególności informatyk tworzący strony internetowe, zapoznał się prznajmniej z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach SPO RZL.

   Poniżej prezentowane materiały zamieszczone są na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Zarządzającej EFS w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podać linki do ich najnowszych wersji (aktualnych na dzień 5.07.2007).