Inne dotacje

  • Lublin. Bezpłatne szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego
  • Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - English Teaching (ET), zaprasza nauczycieli języka angielskiego ze szkół publicznych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na bezpłatne szkolenia w zakresie nowoczesnych metod nauczania - TEACHING ENGLISH TEACHERS. Zajęcia odbędą się w okresie od października do grudnia 2007 w Lublinie oraz innych miejscach.

   Fundacja NIDA zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg. Jedynie koszty dojazdu uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

   Uczestnicy szkoleń, na zakończenie otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

   Zapraszamy do udziału zarówno nauczycieli, którzy już uczestniczyli w szkoleniach weekendowych Programu ET, jak i osoby, które po raz pierwszy stykają się z Programem.

   Zaplanowaliśmy 7 szkoleń w okresie od października do grudnia 2007 r., w tym dwa w Lublinie: 26 - 28 października (zgłoszenia do 17 X) oraz 14 - 16 grudnia (zgłoszenia do 22 XI).

   Każdy nauczyciel może wziąć udział w dwóch szkoleniach.

   Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową na karcie zgłoszeniowej, którą należy pobrać ze strony www.englishteaching.org.pl

   Na stronie www.englishteaching.org.pl można znaleźć również harmonogramy tematyczne poszczególnych szkoleń oraz pozostałe informacje o Programie English Teaching.

   Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonując do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA:
   tel. (89) 625 36 51. Informacji udzielają: Justyna Kowalczyk i Anna Krzyżak.