Inne dotacje

  • Konkurs na projekt związany z elektrycznością
  • Z dniem 1 października 2007 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Schneider Electric Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na projekt związany z:

   • Popularyzacją edukacji technicznej wśród młodzieży, w tym zwłaszcza kierunków elektrotechnicznych.
   • Rozwijaniem zainteresowań technicznych wśród młodzieży, w tym w szczególności aspektów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej.

   Celem konkursu jest:

   • Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez promowanie studiów technicznych na wydziałach elektrycznych.
   • Złamanie stereotypu o studiowaniu kobiet na wydziałach technicznych i późniejszej pracy jako elektryk.
   • Promocja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.
   • Promowanie idei oszczędzania energii elektrycznej.

   Do udziału w konkursie zapraszamy dwu lub trzyosobowe zespoły żeńskie oraz dwu lub trzyosobowe zespoły męskie, uczennice oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 15 – 19 lat.

   Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 grudnia 2007 roku, na adres:

   Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
   Ul. Iłżecka 24
   02-135 Warszawa
   Z dopiskiem „Konkurs”

   przesłać samodzielnie zaprojektowany i wykonany projekt składający się z części praktycznej (zaprojektowany układ) oraz teoretycznej (opis wykonania i zastosowania układu) z następujących dziedzin:

   • Alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej.
   • Oszczędność energii elektrycznej.
   • Urządzenia elektryczne codziennego użytku.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2008 roku.

   Komisja konkursowa, w skład której wejdą osoby reprezentujące Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Firmę Schneider Electric, wybierze 10 prac (5 – drużyn dziewcząt i 5 drużyn chłopców), a ich autorki/autorzy zostaną zaproszeni na prezentację swoich pomysłów. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, a koszty przyjazdu zostaną pokryte przez organizatorów. Podczas spotkania zostaną wyłonione najciekawsze prace, a ich autorki/autorzy otrzymają:

   • I nagroda: po 2500 zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • II nagroda: po 1500 zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • III nagroda: po 1000zł dla drużyny żeńskiej i drużyny męskiej
   • Wyróżnienia: po 500 zł dla 2 drużyn żeńskich i 2 drużyn męskich

   Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z biurem Polskiej Fundacji i Młodzieży pod numerem telefonu 022 826 10 16 lub pod adresem mailowym: b.sulek@pcyf.org.pl.