Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Inne dotacje

  • Konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub"
  • Konkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub"

   Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła nabór wniosków do programu "Nasza Świetlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem.
   W ramach realizowanego działania wnioskodawca obowiązany jest zapewnić stały i bezpłatny dostęp do Internetu, podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej), możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych, możliwość odrabiania lekcji, możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu, możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa) oraz możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.
   Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie organizacje pozarządowe, posiadające siedzibę w miejscowości/ gminie, na terenie której projekt będzie realizowany, jednakże sam projekt nie może być zlokalizowany w miejscowości, będącej siedzibą gminy.
   Dofinansowane projekty nie powinny trwać krócej niż 12 miesięcy, mogą rozpocząć się najwcześniej w lutym 2008 roku.
   Organizacja startująca w konkursie może ubiegać się o dotację tylko dla jednej świetlicy i złożyć tylko jeden wniosek.
   W ramach konkursu udzielane będą dotacje w wysokości od 5 do 20 tys. zł.
   Wnioski można składać do 15 listopada 2007 roku.

   Więcej informacji: http://www.fww.org.pl/polski/swietlice/NS%20III/ogloszenie.htm

  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy